Hit enter to search or ESC to close

ΔΗΛΩΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Πρόλογος

Ο Γ.Σ.Β. “Η ΝΙΚΗ 1924” έχει ιδρυθεί και συνεχίζει να ενεργεί βασισμένος σε ένα ισχυρό σύνολο βασικών αξιών που καθοδηγούν όλα όσα κάνουμε και όλα όσα φιλοδοξούμε να γίνουμε. Δημιουργήθηκαν έτσι οι πέντε αξίες μας (σεβασμός, ενότητα, υπευθυνότητα, δημιουργικότητα και φιλοδοξία) που αποτελούν το μανιφέστο μας, που διατυπώνει ποιοι είμαστε και τι πρεσβεύουμε, δίνοντάς μας έναν τρόπο να εκφραστούμε. Ως μέρος των πεποιθήσεών μας “Παίζουμε με τον σωστό τρόπο”, υποστηρίζοντας τις αξίες του παιχνιδιού, όχι μόνο στο γήπεδο, αλλά και εκτός αυτού. Δεσμευόμαστε να υποστηρίζουμε και να βελτιώνουμε την κοινότητά μας.

Στο πλαίσιο της αξίας του σεβασμού μας, γιορτάζουμε τη διαφορετικότητα μεταξύ της βάσης των φιλάθλων μας αλλά και του εργατικού δυναμικού μας. Εργαζόμαστε με την ακεραιότητα και τον σεβασμό που αξίζει αυτός ο μεγάλος και ιστορικός ποδοσφαιρικός σύλλογος, η απίστευτη ιστορία του και οι φανταστικοί άνθρωποι του. Η δέσμευσή μας για ισότητα είναι θεμελιώδης και βαθιά ριζωμένη από την εποχή προκατόχων μας.

Ο Γ.Σ.Β. “Η ΝΙΚΗ 1924” είναι ένας ποικίλος οργανισμός που φέρνει κοντά ανθρώπους από πολλά διαφορετικά υπόβαθρα. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό για εμάς η ισότητα να μην είναι ειδική ευθύνη, αλλά να είναι ριζωμένη στον τρόπο με τον οποίο δραστηριοποιούμαστε στην καθημερινότητα μας.

Στόχος μας είναι οποιοσδήποτε, από οποιοδήποτε υπόβαθρο, να αισθάνεται ευπρόσδεκτος σε κάθε τοποθεσία όπου έχει παρουσία ο Σύλλογος μας. Η κουλτούρα μας είναι τέτοια που κάθε μέλος του προσωπικού πρέπει να αισθάνεται ότι εκτιμάται και συνυπολογίζεται ισότιμα.

Με αυτήν την πολιτική ισότητας θα χτίσουμε πάνω στα ισχυρά μας θεμέλια.

Δέσμευση ισότητας

Ο Γ.Σ.Β. “Η ΝΙΚΗ 1924” υποστηρίζει την αρχή της ισότητας και προσπαθεί να διασφαλίσει ότι όλοι όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στον Σύλλογο είτε ως παίκτες, οπαδοί την ημέρα των αγώνων, διοικητικό προσωπικό, μέλη ΔΣ, συμμετέχοντες στα προγράμματά μας και άλλα άτομα που ασχολούνται με τις δραστηριότητες του Συλλόγου (πχ. προμηθευτές και εταιρικοί συνεργάτες):

  • Έχουν ισότιμη μεταχείριση καθώς και ευκαιρία να συμμετέχουν στο έπακρο των δικών τους φιλοδοξιών και ικανοτήτων, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ηλικία, η αναπηρία, η αλλαγή φύλου, η οικογενειακή ή πολιτική σύμπραξη, η εγκυμοσύνη και η μητρότητα, η φυλή, η θρησκεία ή πεποιθήσεις, το φύλο και ο σεξουαλικός προσανατολισμός ; και
  • Μπορούν να είναι βέβαιοι για ένα περιβάλλον στο οποίο γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα, η αξιοπρέπεια και η ατομική τους αξία. Ειδικότερα, ότι είναι σε θέση να απολαμβάνουν τη δέσμευσή τους με τον Σύλλογο χωρίς την απειλή εκφοβισμού, θυματοποίησης, παρενόχλησης, εκφοβισμού και κακοποίησης.

Πολιτική Ισότητας

Νομικές Υποχρεώσεις

Ο Σύλλογος δεσμεύεται να αποφεύγει και να εξαλείφει τις αθέμιτες διακρίσεις οποιουδήποτε είδους και σε καμία περίπτωση να μην εγκρίνει παράνομες πρακτικές διακρίσεων. Ο Γ.Σ.Β. “Η ΝΙΚΗ 1924” ακολουθεί μια προσέγγιση μηδενικής ανοχής στην παρενόχληση, τη θυματοποίηση ή τον εκφοβισμό.

Θετική Δράση

Εκτός από τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία, προάγουμε την ισότητα λαμβάνοντας θετικά μέτρα για την εξουδετέρωση των επιπτώσεων των φυσικών ή πολιτιστικών φραγμών – είτε πραγματικών είτε αντιληπτών – που περιορίζουν την ευκαιρία για όλα τα τμήματα της κοινότητας να συμμετέχουν ισότιμα ​​και πλήρως στο άθλημα του ποδοσφαίρου είτε αυτό ως οπαδοί, παίκτες ή προσωπικό του συλλόγου.

Ο Γ.Σ.Β. “Η ΝΙΚΗ 1924” επιδιώκει να εφαρμόσει, να υποστηρίξει ή να συμβάλει σε κατάλληλα μέτρα ή πρωτοβουλίες που επιτρέπουν την πρόσβαση στον Σύλλογο μας, καθώς και απαιτούν συμμετοχή σε σχετικές δραστηριότητες από άτομα από οποιαδήποτε ομάδα.

Εκτέλεση

Θα ληφθούν τα ακόλουθα βήματα για τη δημοσιοποίηση αυτής της πολιτικής και την προώθηση της ισότητας στον Σύλλογο:

Αντίγραφο αυτής της πολιτικής παραμένει αναρτημένο στον ιστότοπο του Συλλόγου.

  • Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου θα αναλάβει τη συνολική ευθύνη για τη διασφάλιση της τήρησης της πολιτικής.
  • Το Διοικητικό Συμβούλιο θα λάβει πλήρως υπόψη την πολιτική κατά τη λήψη όλων των αποφάσεων σε σχέση με τις δραστηριότητες του Συλλόγου.
  • Ο Σύλλογος θα παρέχει πρόσβαση σε εκπαίδευση για όλους τους παίκτες, το προσωπικό και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για να ευαισθητοποιήσει τόσο τις συλλογικές όσο και τις ατομικές ευθύνες.